Nie graj sam! Wybierz zespół

 • zespół ABC

  środa, 16.30-17.15

  zespół wokalno-instrumentalny dla dzieci w wieku 6-9 lat (zespół uwielbienia)

  • 4 próby z zespołem*
   (4×45 min w miesiącu)

  • instruktorzy: pianista i aranżer Paweł Chmiel oraz trenerka emisji głosu Marta Kaczmarczyk

  • praktyka sceniczna
   (min. 2 koncerty w roku**)

  • praktyka nagraniowa
   (min. 1 realizacja rocznie**)

  • 20% rabatu na szkolenia organizowane przez Zespołownię***

  250 zł os./miesięcznie
 • zespół SAVEUS

  wtorek, 16.00-17.30

  zespół wokalno-instrumentalny dla dzieci w wieku 10-13 lat (zespół uwielbienia)

  • 4 próby z zespołem*
   (4×90 min w miesiącu)

  • instruktorzy: pianista i aranżer Paweł Chmiel oraz trenerka emisji głosu Marta Kaczmarczyk

  • praktyka sceniczna
   (min. 4 koncerty w roku**)

  • praktyka nagraniowa
   (min. 1 realizacja rocznie**)

  • 20% rabatu na szkolenia organizowane przez Zespołownię***

  350 zł os./miesięcznie
 • zespół STUDENT

  środa, 17.30-19.00

  zespół wokalno-instrumentalny dla młodzieży w wieku 13-16 lat (współczesna muzyka pop, rock)

  • 4 próby z zespołem*
   (4×90 min w miesiącu)

  • instruktorzy: pianista i aranżer Paweł Chmiel oraz trenerka emisji głosu Marta Kaczmarczyk

  • praktyka sceniczna
   (min. 4 koncerty w roku**)

  • praktyka nagraniowa
   (min. 1 realizacja rocznie**)

  • 20% rabatu na szkolenia organizowane przez Zespołownię***

  350 zł os./miesięcznie

*Liczba miejsc ograniczona.

**Zastrzegamy sobie możliwość zmiany lub rezygnacji z organizacji koncertów lub innych form praktyki scenicznej lub nagraniowej – z przyczyn epidemiologicznych lub innych, od nas bezpośrednio niezależnych.

***Zniżka dotyczy ucznia, nie można jej przekazać członkowi rodziny ani znajomemu.

O nas

Zespołownia® to do miejsce, w którym znajdziesz wiele różnych projektów-pomysłów, jak wykorzystać swój talent. Chcemy dać Ci coś więcej niż lekcje gry na instrumencie, coś więcej niż teorię muzyczną, coś więcej niż nuty.

U nas bardzo szybko zyskujesz możliwość muzykowania, współtworzenia zespołów muzycznych, działania w różnych projektach, tak aby Twoja pasja znalazła swój realny wydźwięk w praktycznym działaniu. Chcemy budować zespoły, podzespoły, społeczność muzyczną – w zupełnie nowym standardzie.

Zespołownia® nie opiera swoich działań na jednej metodyce ani żadnej filozofii muzyki, to powrót do muzykowania, ponieważ muzyka w swoich początkach była sposobem na wspólny czas, na słuchanie się nawzajem, na współpracę, na wymianę emocji i twórcze działanie. Zamiast rywalizacji, popisów, indywidualnego doskonalenia techniki, spotykamy się, by pod okiem doświadczonego nauczyciela MENTORA, tworzyć razem ZESPÓŁ. Bo razem nauczymy się więcej i będziemy czerpać z tego motywację do rozwoju.

Program kształcenia
realizowany w ramach Zespołowni

 

Edukacja w Zespołowni® – w ramach opcji ABC, SAVEUS lub STUDENT – trwa około 3 lat. Autorski program Zespołowni®, czyli metoda „edukacji PRZEZ zespół”, została wprowadzona przez Pawła Chmiela, pianistę, aranżera i nauczyciela, który jako centrum rozwoju muzycznego traktuje zespół, a lekcje indywidualne wpisuje w kształcenie zespołowe.

Program edukacji zespołowej jest za każdym razem dostosowany do zespołu, który powstaje i jego indywidualnego tempa rozwoju. Dlatego zakres kształcenia przewidziany na 3 lata może być krótszy, jeżeli zespół zostanie złożony z osób bardzo sprawnych technicznie, szybko dążący do samodzielności, albo dłuższy, max. 5 lat, jeżeli jest złożony z osób, które dopiero rozpoczynają grę na wybranym instrumencie. Na każdym etapie działania w Zespołowni® – jego celem jest granie w wielu różnych składach. Dlatego osoby początkujące mogą, po zrealizowaniu programu ABC, przystąpić do grania w zespole SAVEUS lub STUDENT.

Pierwszy rok edukacji w Zespołowni® polega na dołączeniu do określonego zespołu i poznaniu podstaw gry zespołowej. W regularnych spotkaniach zespołu bierze udział od 5 do 15 osób, które zostają ze sobą skojarzone ze względu na wiek i podobny zakres umiejętności gry na instrumencie. Tworzą razem zespół, każdy instrument pełni w nim określoną rolę, której nie da się zastąpić. Nie są to zajęcia grupowe ani warsztaty. Jeżeli w zespole gra dwóch lub trzech gitarzystów otrzymują do wypracowania odrębne partie aranżacji.

Kolejny etap (obejmujący drugi i trzeci rok) zespoły uczą się samodzielności  – poznają podstawy komponowania i aranżacji, tworzą własny repertuar, dookreślają z aranżerem zespołu i nauczycielem instrumentu cele indywidualne i grupowe, poznają zasady produkcji muzycznej.

Współpracują z nami

Paweł Chmiel
zespół, instrumenty klawiszowe

Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu na kierunku kompozycja z aranżacją w zakresie muzyki jazzowej i estradowej. Zrealizował kilka muzycznych projektów, m.in. zespół jazzowy GOD’S SPARK i kwintet smyczkowy SOON.

Marta Kaczmarczyk
emisja głosu

Studentka wokalistyki jazzowej Akademii Muzycznej w Katowicach oraz edukacji muzycznej w jazzie i muzyce estradowej na Wydziale Jazzu w Nysie. Na co dzień można ją usłyszeć w Artis Symphony Orchestra oraz w zespole NSA, który współprowadzi.

Katarzyna Gacek-Duda
flet poprzeczny, flety etniczne

Multiinstrumentalista, flecistka, propagatorka fletów etnicznych Polski i świata, autorka projektów muzycznych wspierających polską flecistykę etniczną. Współpracuje z wieloma artystami kraju, Europy i świata jako muzyk sesyjny lub muzyk współtowarzyszący.

Tymoteusz Muzyka
perkusja, gitara basowa

Kształcił się w szkole dla muzyków i liderów uwielbienia Misji CSM w zakresie gry na perkusji i gitarze basowej. Na co dzień związany jest z zespołami jak Pathlife, Grupa Furmana. Współpracuje te z wieloma zespołami jako muzyk sesyjny.

Paweł Kamiński
saksofon

Ukończył studia na wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu, katowickiej Akademii Muzycznej w specjalności instrumentalistyka jazzowa. Podczas studiów artysta założył swój autorski projekt – Paweł Kamiński Quartet.

Mikołaj Kostka
skrzypce

Obecnie student Akademii Muzycznej w Katowicach. Współtwórca zespołu Raczkowski/Kostka Duo oraz lider formacji Follow Dices. Członek Michał Salamon Quintet, współtwórca Kostka/Garbowski/Gradziuk Trio.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Państwa w związku z korzystaniem z serwisu www.zespolownia.pl
 2. Administratorem danych osobowych w serwisie jest MUSIC CREATOR PAWEŁ CHMIEL z siedzibą w Ustroniu, ul. Źródlana, nr 56, 43-450 Ustroń, NIP 5482426704, reprezentowanym przez Pawła Chmiela, którą wskazuje Pani/Pan, korzystając z formularza zamieszczonego w portalu www.zespolownia.pl.
 3. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej poprzez wiadomość e-mail: kontakt@zespolownia.pl.
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) (dalej: „RODO”), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Pani/Panu w następujący sposób:
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • poprzez gromadzenie plików “cookies” (polityka cookies patrz tutaj).
 1. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 • OSOBY KORZYSTAJĄCE Z FORMULARZA

Dane podane w formularzu „zapisz się” przetwarzane są w celu przesyłania informacji handlowych, tj. przygotowania indywidualnej oferty zajęć edukacyjnych Zespołowni – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz Pani/Pana zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną lub za pomocą urządzeń telefonicznych informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przedstawienia indywidualnej oferty zajęć edukacyjnych.

 • RODZICE/OPIEKUNOWIE I UCZNIOWIE ZESPOŁOWNI

Zawarcia i realizacji umowy z  MUSIC CREATOR Paweł Chmiel – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

 • Realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w ZESPOŁOWNIA określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz aktach wykonawczych do tych przepisów – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. b) RODO.
 • Dochodzenia roszczeń względem Administratora oraz dochodzenia i ochrony przed roszczeniami Administratora – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym uzasadniony interes Administratora oraz Pani/Pana wynikają z innych przepisów prawa (m.in. kodeks cywilny).
 • Rejestrowania i rozpowszechniania wizerunku – podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda – art. 9 ust. 2 lit a) RODO. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z ZESPOŁOWNIA.
 • Przesyłania informacji handlowych i marketingowych – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przesyłania Pani/Panu informacji handlowych i marketingowych.

 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • Pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz osoby wchodzące w skład podmiotów prowadzących ZESPOŁOWNIĘ – przy czym Administrator informuje, że wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie tym osobom, którym udzielone zostały pisemne upoważnienia i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez te osoby zadania oraz zobowiązał je do zachowania poufności danych osobowych również po ustaniu stosunku pracy lub współpracy;
 • Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych: dostawcy usług IT, księgowych, prawnych, kurierskich, pocztowych, marketingowych, fotograficznych i filmowych – przy czym Administrator informuje, że podejmuje wszelkie niezbędne działania, by podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora;
 • Podmioty administracji publicznej uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Inne osoby biorące udział w rekrutacji do ZESPOŁOWNI/ Inni Uczniowie i Rodzice/Opiekunowie prawni Ucznia, podmioty w których zlokalizowane są zajęcia w ZESPOŁOWNI.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.
 4. MUSIC CREATOR Paweł Chmiel zastrzega sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 5. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane na czas wykonywania omówionych celów i związanych z nimi czynności oraz 10 lat po ich zakończeniu. W wypadku, gdy obowiązkiem Administratora, wynikającym z przepisów prawa, jest przechowywanie danych przez okres dłuższy, będą one zgodnie z nimi zachowane. Po określonym czasie dane zostaną usunięte.
 6. W razie wątpliwości odnośnie któregokolwiek z postanowień niniejszej polityki prywatności zachęcamy do kontaktu przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@zespolownia.pl.

 

Strona zespolownia.pl używa plików Cookie, niewielkich plików tekstowych zapisywanych i przechowywanych na urządzeniu, którego Pani/Pan używa (komputer, tablet, smartfon itp.), w celu umożliwienia właściwego korzystania ze wszystkich opcji strony. Równocześnie zbieranie plików Cookie ułatwia rozwijanie naszej oferty zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami Klientów.

Pliki typu Cookies umożliwiają:

 • zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania strony zespolownia.pl,
 • tworzenie statystyk oglądalności.

W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, które przechowywane są do czasu zamknięcia przeglądarki, oraz Cookies stałe, przechowywane w urządzeniach, z których korzystasz przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.

UWAGA!

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Pani/Pana tożsamość. Nie są również szkodliwe dla urządzenia, z którego korzysta, jak też nie zmieniają jego ustawień oraz ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Zawartość plików Cookie może odczytać jedynie serwer, który je utworzył.

W każdym momencie może Pani/Pan samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

Ustawienia te można zmienić w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Więcej informacji zawierają opcje ustawienia oprogramowania przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony.

  Zapisz się

  Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MUSIC CREATOR Paweł Chmiel, z siedzibą w Bielsku-Białej, reprezentowaną przez Pawła Chmiela.